Z tego też powodu banki niechętnie wyrażają zgodę na wcześniejszą spłatę całości, gdyż jest to dla nich mało opłacalne. Kredyty samochodowe można anulować do 14 dni od czasu podpisania umowy. Zasada ta dotyczy również pozostałych kredytów dostępnych na rynku. Pamiętać należy przede wszystkim o dokładnym czytaniu i analizie treści umów. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której klient bez szczegółowego zapoznania się z dokumentami, podpisuje umowę, po czym okazuje się że w gruncie rzeczy złożył podpis pod niekoniecznie korzystną dla siebie ofertą. Przeraża przede wszystkim duża ilość stron, które należy przeanalizować. Banki, bazując na niewiedzy i braku doświadczenia klienta, bardzo często przemycają w treści, mogłoby się wydawać, mało istotne informacje dotyczące szczegółów kredytowania. Nagle może się okazać, że wraz z kredytem otrzymaliśmy dodatkowo płatne ubezpieczenie, którego wcale nie chcieliśmy otrzymać. Z tego właśnie powodu tak ważne wydaje się dokładne czytanie umów, zanim zdecydujemy się złożyć na nich swój podpis. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn dojdziemy do wniosku, że podpisana umowa jednak nie spełnia naszych oczekiwań, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia podpisu mamy czas na rezygnację bez podawania przyczyny i bez żadnych konsekwencji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także wcześniejsze zapoznanie się z Ustawą o kredycie konsumenckim, gdzie znajdziemy wszelkie regulacje prawne dotyczące form kredytowania.

Stopa procentowa RRSO

Kredyty samochodowe określane są na podstawie rocznych stóp oprocentowania, nazywanych fachowo RRSO. Jet to nic innego jak wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w perspektywie rocznej. RRSO to całkowita kwota, która określa niejako koszty poniesione w wyniku zaciągniętego kredytu w rocznej perspektywie. W przypadku RRSO brane jest pod uwagę przede wszystkim oprocentowanie nominalne, ustalane na podstawie aktualnych stóp procentowych, jak również wszelkie pozostałe koszty wynikające z zaciągniętego zobowiązania. Dotyczy to również prowizji banku, w którym spłacamy kredyt. Maksymalna wartość nominalnego oprocentowania kredytu jest ograniczona w oparciu o odpowiednią ustawę. W praktyce stanowi ona czterokrotność tzw. stopy lombardowej, która w chwili obecnej kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie, który wynosi 2,50 procent.