Znaczenie ma tutaj wiele rozmaitych czynników. Warto pamiętać, między innymi, o takich aspektach jak przykładowo kwestia naszych zarobków oraz wydatków. Trzeba przyjrzeć się temu, ile wynoszą nasze przychody. Istotne jest również to, czy osiągamy je w sposób regularny. Później natomiast musimy obliczyć, ile wydajemy na nasze codzienne potrzeby, czy też na spłatę różnego rodzaju zobowiązań. Należy także uwzględnić pewien zapas środków w swoim budżecie, ponieważ nie można planować finansów na styk. Musimy zostawić sobie margines swobody. Gdy już wiemy, jak prezentuje się kwestia naszego budżetu, należy prześledzić dostępne na rynku oferty kredytów hipotecznych. Jest ich dosyć sporo. Ważne jest tutaj skrupulatne podejście do sprawy. Trzeba zatem dokładnie przeanalizować takie elementy poszczególnych propozycji jak chociażby całkowite koszty związane z kredytem hipotecznym, wysokość comiesięcznych rat, okres kredytowania, czy też wymagana wysokość wkładu własnego. Te wszystkie kwestie mają bardzo istotne znaczenie. Jeżeli zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego, musimy być pewni, że będziemy w stanie regulować należności terminowo i wywiązywać się z warunków określonych w umowie. Faktem jest, że szczegóły naszej sytuacji finansowej, znamy w zasadzie tylko my. Niemniej jednak bank, gdy wnioskujemy o kredyt hipoteczny, sprawdza naszą zdolność kredytową, która ma za zadanie dostarczyć mu informacji dotyczących naszej wiarygodności jako kredytobiorcy. Te mechanizmy istnieją po to, aby stanowić swego rodzaju zabezpieczenie dla instytucji bankowych przez niespłacaniem zobowiązań przez osoby do tego zobowiązane na mocy umowy. Nie możemy jednak liczyć wyłącznie na bank w tych kwestiach – musimy samodzielnie ustalić, jak prezentują się nasze możliwości budżetowe. To bardzo ważne, aby do tego rodzaju analizy podejść z dokładnością oraz zaangażowaniem. Wszelkie decyzje dotyczące finansów powinny być bowiem dokładnie przemyślane i to w sposób wieloaspektowy.