Bezpieczeństwo konsumenta przy udzielaniu kredytu hipotecznego to jeden z najważniejszych celów wprowadzanych zmian do ustawy o kredycie hipotecznym. Na jakich zasadach obecnie odbywa się kredytowanie nieruchomości?

Ograniczenie, zakończenie udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych

Ustawodawca wycofał się praktycznie z udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych, co dobrze wróży stabilności sektora. Banki detaliczne mają duże problemy prawne z tzw. „frankowiczami”, czyli kredytobiorcami spłacającymi raty kredytowe we frankach szwajcarskich. Przy tworzeniu kredytów hipotecznych uzależnionych od walut obcych banki stosowały w przeszłości nietypowe przeliczniki, a także klauzule niedozwolone w umowach. Zmiana w ustawie o kredycie hipotecznym, która wskazuje na udzielanie zobowiązania tylko w walucie zarobkowania kredytobiorcy zapewnia większe bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka dla instytucji finansowych.