Kredyt powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Zabezpieczeniem kredytu jest zabezpieczenie zobowiązań jakie zaciągnął dłużnik wobec banku. Zabezpieczenie kredytu ustanawia się po to, aby bank miał pewność zwrotu należności z tytułu kredytu jaki udzielił kredytobiorcy. Jest to potrzebne, jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, kiedy dłużnik nie ureguluje zobowiązań w terminie jaki został ustanowiony w umowie kredytowej. Dzięki ustanowieniu zabezpieczenia kredytu bank może dochodzić swoich roszczeń, poprzez zwiększenie aktywów i tym samym bank może zaspokoić swoje roszczenia wobec dłużnika. Zaspokojenie może być możliwe również rzeczy jakie zostały obciążone bez względu na to do kogo w tej chwili należą. Jeżeli kredytobiorca posiada aktywa mogące być zabezpieczeniem kredytu o wiele łatwiej bank może ustanowić takie zabezpieczenie, które będzie dla niego satysfakcjonujące. Mając firmę i duży dom z pewnością bank znajdzie najlepsze dla siebie zabezpieczenie w przypadku nie spłacania przez nas na czas swojego długu.