Zaciąganie wspólnych kredytów, np. przez małżonków to bardzo popularna, szczególnie w Polsce perspektywa. Czy jednak wspólny kredyt hipoteczny jest faktycznie tak bardzo korzystny, a może charakteryzuje się ogromnymi zagrożeniami dla funkcjonowania domowników? W artykule otrzymasz zestawienie najważniejszych zalet i zagrożeń dotyczących podejmowania wspólnych kredytów, nie tylko ze współmałżonkiem, ale także partnerem biznesowym, czy po prostu dobrym znajomym.